Galeria

Ramowy Plan dnia

6.30 – 7.45

schodzenie się dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, praca indywidualna z dzieckiem lub zespołem o charakterze obserwacyjnym i wychowawczym, gry i zabawy dydaktyczne, zabawy z udziałem nauczyciela

7.45 – 8.00

przygotowanie do śniadania (czynności higieniczne)

8.30 – 9.00 

śniadanie

9.00 – 9.15

czynności higieniczne

9.30 – 10.30 

zajęcia dydaktyczne

10.30 – 11.00 

II śniadanie

11.15 – 12.00

zajęcia dodatkowe, zabawy swobodne, spacer, zabawy na placu zabaw

12.30  – 13.00

obiad

13.30 – 14.00

odpoczynek po obiedzie

14.00 – 14.30 

zajęcia dodatkowych rozwijających kreatywność dzieci

14.30 – 15.00 

podwieczorek

15.00 – 16.15

zabawy swobodne

16.30 – 17.00 

II podwieczorek

17.00 – 17.30

zabawy swobodne, oczekiwanie na rodziców